Polityka Ochrony Danych Osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia dzisiejszego. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem Państwa danych jest Samet Sp. z o. o., al. 600-lecia 1 24-300 Opole Lubelskie NIP: 716-10-01-942, REGON: 430452999.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: samet@samet.pl . Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 24-300 al.600-lecia 1 Opole Lubelskie.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numerów NIP lub PESEL, numeru telefonu, e-mail w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub te same dane przedstawiciela lub reprezentanta firmy, jeśli firma działa w innej formie organizacyjnej (np. sp. z o.o. czy sp. akcyjna itp.)

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Państwa dane osobowe są zbierane w celu realizacji umowy, którą zdecydowali się Państwo zawrzeć dokonując zakupów w naszym przedsiębiorstwie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Państwa dane osobowe mogą również być zbierane w celu realizacji umowy, którą zdecydowaliśmy się dokonać zakupów w Waszej firmie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • Państwa dane osobowe mogą ponadto być przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu odpowiedzenia na pytanie zawarte w formularze kontaktowym.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo:

 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych);
 • posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: samet@samet.pl  z dopiskiem "Prośba o usunięcie danych".
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Samet Sp. z o. o. w ramach zawieranych z Państwem umów.